trzecie

Godziny pracy Kancelarii:
od poniedziałku do piątku

Komornik przyjmuje interesantów w:

new_glowna

Godziny pracy Kancelarii:
od poniedziałku do piątku

Komornik przyjmuje interesantów w:

content3-1024x683

Godziny pracy Kancelarii:
od poniedziałku do piątku

Komornik przyjmuje interesantów w:

previous arrow
next arrow
AKTUALNOŚCI: W dniu 2 maja 2024 roku oraz 31 maja 2024 roku kancelaria będzie nieczynna.

CEPiK

Kancelaria posiada dostęp do bazy danych CEPiK co umożliwia ustalenie pojazdów stanowiących wlasność dłużnika.

EPU

Kancelaria jest w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych (w formie elektronicznej) kierowanych za pośrednictwem E-sądu.

Ognivo

Kancelaria posiada dostęp do bazy danych OGNIVO – co umożliwia ustalenie rachunków bankowych dłużnika.

EKW

Kancelaria jest przygotowana do przeglądania oraz dokonywania wpisów związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego w elektronicznej bazie ksiąg wieczystych.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Kancelaria jest w pełni przygotowana do pozyskiwania informacji związanych z płatnikami składek dłużników, ich wierzytelnościami, drogą elektroniczną.

Czynności terenowe

Komornik Sądowy na wniosek wierzyciela podejmuje czynności terenowe w celu ustalenia majątku ruchomego dłużnika oraz jego ewentualnego zajęcia.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Roman Kwieciński adres e-mail: iod.konstancin.001@komornikid.pl